Новости

Цената на енергијата во годишните договори со снабдувачот е либерализирана и зависна од берзанските цени и инвестициите во енергетска ефикасност или обновливи извори на енергија. Правните субјекти можат да изберат снабдувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија...

На семинарот на 6 Март 2021 год. ќе се презентираат технологии и Case Study проекти кои овозможуваат подобрување на продуктивноста и ефикасноста на производствените и деловните процеси и значат воведување на нови по-еколошки стандарди во производството и работата.

...

ПОВИК НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
аплицирање до 6 Април 2021 г.

Членките на Комората на мал бизнис кои се мали и средни претпријатија имаат можност да аплицираат за кофинансирани грантови за технолошки развој во вредност до 160.000 ЕУР по повикот на...

Green Social Entrepreneurship Network и Проектот “Support to Social Enterprises” ја реализираа работилницата на тема "Соработка помеѓу социјалните претпријатија / граѓанските организации во развој на зелената економија и заштита на животната средина"

Да се слушнат и...

Целта на настанот ESCO SUN - СОЛАРНИ СИСТЕМИ на 20 Март 2021 г. е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на соларни, термални,гео-термални и фотоволтаични системи за подготовката на релевантни технички...

23
Mar

Комората на Мал Бизнис ги поддржува сите учесници на програмата RISE Journey во организација на здружението за социјални иновации ARNO. Голема беше честа претставникот на Комората Г-н Едвард Софески да учествува во жирито кое ги додели двете награди на „Skopje goes Zero Waste...

Комората на Мал Бизнис промовира дигитални иновации со социјален импакт и повикува за соработка со Smart Digitalization иницијатива на Change Leadership Group - Think Tank платформата со цел промовирање на социјалото претприемништво во јавноста и меѓу членките на Комората....

Со настанот на 8 Мај 2021 г. придонесуваме во градењето на „New European Bauhaus„ креативно движење кое го приближува „European Green Deal„ со просторот каде живееме во градовите, рурални области и локации во хармонија со природната средина и климата.

Change Leadership...

Приоритетни проекти при реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација се „Зелени - Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free). Со...