On-line дебати: New European Bauhaus, 8 Мај 2021

Со настанот на 8 Мај 2021 г. придонесуваме во градењето на „New European Bauhaus„ креативно движење кое го приближува „European Green Deal„ со просторот каде живееме во градовите, рурални области и локации во хармонија со природната средина и климата.

Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис е организатор на on-line дебатaтa "Sustainable & Green Buildings" која ќе се одржи на 8 Мај 2021 г. од 10.00 часот.

Програма:

1 дел. Sustainable Architecture - Одржлива архитектура
- одржливи градежни материјали
- внатрешно уредување, ентериер, позиционирање на објектите, пасивни објекти
- одржлив урбанизам и архитектура, рурални одржливи агро објекти

PROMO VIDEO

MSc.Peter Mett Petrovski
One Central Park
https://youtu.be/HfxQym41_pc

MSc. Emilija Sofeska
Green Build Development
https://youtu.be/zkJLw2p-ECY

2 дел. Дигитализација и управување со објектите
- Hospitality Management System, Building Management System, Sustainable Energy System - Одржливи енергетски објекти

Програмата ќе се реализира on-line.

Учество може да се пријават претпријатија од сите сектори, мали, средни и големи претпријатија. Учеството за Standard членки на Комората на Мал Бизнис е бесплатно.

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пополнете ја пријавата дадена на линкот >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20Sustainable%20%26%2...
и испратете ја на е-маил: info@sbch.org.mk Котизацијата е воедно годишна Standard чланарина во Комората.

Ги молиме заинтересираните навремено да пријават учество и да го испратат својот Skype account за да може да бидат вклучени во групата.

е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEW EUROPEAN BAUHAUS

The New European Bauhaus is a creative and interdisciplinary movement in the making.

- It’s a platform for experimentation and connection, fostering collaboration across thinkers and doers who want to design our future ways of living together.
- It’s a bridge between the world of science and technology and the world of art and culture.
- It’s an invitation to change perspective and to look at our green and digital challenges as opportunities to transform our lives for the better.
- It’s a fresh approach to finding innovative solutions to complex societal problems together through co-creation. The initiative aims to shape our thinking, behaviours, and markets around new ways of living and building, including by influencing public procurement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субвенции за проектирање

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво на Министерство за Економија поддржува до 50% од трошоците за обуки, изработка на софтвер и дигитални решенија за поддршка на бизнисот и производството, изработка на технички-инвестициони проекти за одржливи енергетски објекти.
Повеќе на линк >>> https://economy.gov.mk/doc/2961

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEAN ENERGY TRANSITION - promo videos

Are we ready to manage the energy ?
https://youtu.be/5oTHOdm6p-Y

Solar Perspectives
https://youtu.be/emvXfwEA5Iw

Companies
https://youtu.be/XvH6-0NV_5A

Sustainable & Green Buildings
https://youtu.be/Q407Eeb2YI0