SMART CITY SOCIAL IMPACT IDEAS

Комората на Мал Бизнис промовира дигитални иновации со социјален импакт и повикува за соработка со Smart Digitalization иницијатива на Change Leadership Group - Think Tank платформата со цел промовирање на социјалото претприемништво во јавноста и меѓу членките на Комората.

Smart Digitalization - е иницијатива за визија на „паметна„ дигитализација која ќе води кон социјална дигитална трансформација - превземање на протоколите за административните и некреативни работни активности од страна на вештачката интелигенција и користење на машинско учење за креирање социјална дигитална трансформација во која машините ќе учат, развиваат алгоритми и прилагодуваат сопствени протоколи, a согласно човечките социјални и креативни капацитети.

http://sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group