"Соработка помеѓу социјалните претпријатија / граѓанските организации во развој на зелената економија и заштита на животната средина"

Green Social Entrepreneurship Network и Проектот “Support to Social Enterprises” ја реализираа работилницата на тема "Соработка помеѓу социјалните претпријатија / граѓанските организации во развој на зелената економија и заштита на животната средина"

Да се слушнат и да се споделат идеи, визии но и искуства од луѓе со големо искуство се вистински десерт за секој професионалец и ентузијаста кој сака да се занимава со зелени идеи и социјално претприемништво.
Интересни презентации, мотивирачки пораки, свежи зелени идеи...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1059502694529918&id=23...