Новости

Со особена чест и задоволство известуваме за започнување на Erasmus + проектот „Европски центар за извонредност за креирање на одржливи системи и бизнис трансформација“ (CATALYST), чија реализација е во временскиот период јуни 2022 – мај 2026 година.

Би сакале да...

GREEN ENERGY DAY 2022 - 17 December 2022
http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2022

CATALYST Round-tables Skopje, Berlin, Graz, Lisbon, Athens - 29 November 2022
...

Воспоставувањето на сертификациони шеми за зелени општествено одговорни проекти и одржливи деловни практики на компании и организации се стандарди за препознавање на зелени општествено одговорни субјекти во ЕУ деловниот пазар и проекти.

Во рамки на проектот...

Согласно Законот за Енергетска Ефикасност предвидено е енергетски контролори да реализираат задолжителни енергетски аудити во големите компании согласно Правилникот за енергетски контролори кој ќе стапи во сила од 31 Март 2023 год. Енергетските Менаџери обучени по „...

„Твојата Продуктивна Енергија„ е програма на Комората за поддршка и менторство на компаниите и граѓаните за одржливо производство и употреба на енергијата кое ќе придонесе за подобрување на приходите и благосостојба.

„Твојата Продуктивна Енергија„ се реализира преку:...

HAPPY NEW 2023 YEAR

Go Green & Save Money !!!

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000...

Секојдневните лични и деловни практики наложуваат зголемена продуктивност и мотивираност на сите извршни и раководни човечки ресурси во компаниите и организациите.

Лидерство со човечките ресурси

Менаџерите бараат од нивните вработени да исполнат специфични...

FINPACT програмата на 25 Јануари 2023 год. во Скопје ќе организира промотивен семинар „Платни системи и финансиска мотивација„ за сите заинтересирани поединци, компании и организации за примена на иновативни методи за инвестирање кое генерира финансиски принос и мерливо,...

DIGITAL GREEN MARKETING е програма на GREENITY.NET за воспоставување на дигитални маркетинг и продажни системи во компаниите и организациите кои имаат воспоставени системи за зелена општествена одговорност , поддржуваат општествено одговорни проекти и деловни практики,...