Актуелни Грантови Програми - презентација (вторник) 28 Февруари 2023

Go Green & Save Money
http://www.sbch.org.mk/content/go-green-save-money

ПОДДРШКА ЗА „ЗЕЛЕНИ„ ПРОЕКТИ

ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ

DIGITAL GREEN MARKETING

Презентација на актуелни грантови програми за поддршка на економскиот просперитет и развој на иновации во компаниите од Полошкиот Регион.

Дознајте како да подготвите проекти за конкурсите на донаторите.

Најдете соодветни партнери и ментори за проектот.

Цел на настанот е размена на информации и примери за развивање и имплементација на проекти и воспоставување соработка и партнерства.

----------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ

Програмата од 13.30-15.30 часот на 28 Февруари 2023 г. ќе се реализира со физичко присуство во конференциска сала на ИРЗ во Тетово (ул. Маршал Тито бр. 96 - зграда спроти пазарот). Учеството е ослободено од котизација.

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата дадена на линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Community%2...

-----------------------------------

ПРОГРАМА

1. CDI - Community Development Institute / URBAN Business HUB - business support agency
2. GREENITY.NET Green Community Network
3. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
* EU for Economic Growth (EU4EG) Project, март 2023 - повик за микро, мали и средни претпријатија
4. ФИТР - CarbCoin дигитален зелен маркетинг - повик до 20 март 2023
5. CATALYST Project - CATALYST Network
https://projectcatalyst.eu/
5. Eco-En Cert - зелена сертификација - заклучно со мај 2023
http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

-----------------------------------

ОРГАНИЗАТОРИ

Бизнис Иновативен Хаб https://cdi.mk/urban/
Стопанска Комора на Мал Бизнис www.sbch.org.mk

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

тел.(02) 244 8077
моб. 070 223 686

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk