Новости

Фондација Метаморфозис со задоволство ги поканува членките на Комората на мал бизнис на шестиот „Разговор за приватност“ кој ќе биде на тема „Заштита на личните податоци во процесот на барање работа“. Оваа средба ќе се одржи во четврток, на 7-ми април, во периодот од 15 до 16...

Со новиот Закон за Заштита на Личните Податоци ЗЗЛП се врши усогласување со Општата уредба за заштита на податоците на ЕУ, подобро позната како GDPR. Компании кои обработуваат лични податоци за своите вработени или за своите корисници, неопходно е да го усогласат своето...

Воспоставувањето на сертификациони шеми за зелени општествено одговорни проекти и одржливи деловни практики на компании и организации се стандарди за препознавање на зелени општествено одговорни субјекти во ЕУ деловниот пазар и проекти.

Во рамки на проектот...

Smart Digitalization - е иницијатива на Комората на Мал Бизнис за визија на „паметна„ дигитализација која ќе води кон социјална дигитална трансформација - превземање на протоколите за административните и некреативни работни активности од страна на вештачката интелигенција и...

Во рамки на проектот Consumers4Sustainability ќе се воспостави сертификациона шема Eco-En Cert за енергетска ефикасност и животна средина со проценка од трета страна на деловните практики на организациите кои се однесуваат на заштеда на енергија, екологија и одржливост.

...

Институт за Развој на Заедницата www.cdi.mk
Стопанска Комора на Мал Бизнис www.sbch.org.mk

Ппрезентација на програмските активности со фокус на грантови програми за поддршка на економскиот...

Претставници на членки на Комората на мал бизнис и учесници на обуката ЕУРЕМ на 7 Јуни 2022 ја посетија биогас постројката Електро Шари која функционира во рамки на компанијата Везе Шари. Во постројката органскиот отпад од производните операции на Везе Шари и другиот...

Комората на Мал Бизнис на членките им овозможува поддршка за подготовка на проектни концепти и програми за поддршка од инвестициски и донаторски фондови за „зелени„ инвестиции, дигитализација и модернизација на деловното работење.

Ги повикуваме членките за учество во...

Еден од начините да се постигне најдобар ефект од синергијата е здружувањето во форма на кластер. Стратешките партнерства, поврзување на синџирите на набавки, заедничко промовирање и користење на ресурси се само некои од придобивките на ваквиот начин на здружување.

Во...