Ecosun - Green Community Dialogue, 18 Август 2022 г, Неготино

Еко Вита www.ekovita.mk
Стопанска Комора на Мал Бизнис www.sbch.org.mk
Catalyst - European Vet Excellence for Leading Sustainable System and Business Transformation

Презентација на програмските активности со фокус на грантови програми за поддршка на економскиот просперитет и развој на иновации во заедницата и компаниите.

ПРОГРАМА

Воведно излагање

Г-н Ванчо Петров
Раководител на заедничкото одделение за енергетска ефикасност,
Центар за развој на Вардарскиот плански регион

Дел I

Практики на „зелена општествена одговорност„ за поддршка на транзиција во зелени локални заедници и бизниси

video >>> https://www.facebook.com/100009539103916/videos/1059109974971748

GREENITY.NET - Green Community Network, http://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво, https://green-social-network.webflow.io/projects

- Проекти и грантови програми за поддршка на компаниите и граѓаните:

„ ПотрошувачитеЗАодржливост“ – институционализирање на дијалог за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот“
Eco-En Cert – зелен сертификат
http://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

Catalyst - European Vet Excellence for Leading Sustainable System and Business Transformation
https://projectcatalyst.eu/

Energy Coops - улога на енергетските задруги во Македонија за обединување на заинтересирани субјекти за позитивни социо-економски промени

ESCO SUN Green Social Foundation
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

Дел II

Користење на сончева енергија за намалување на енергетската зависност на граѓаните и компаниите

https://www.facebook.com/100009539103916/videos/1139102790031652

- Административна процедура и економска анализа за инвестиција во фотоволтаици за производство на електрична енергија за потребите на граѓаните ( до 6 KW) и компаниите (40 KW)

Г-н Марјан Ненов
Енергетски Менаџер, EUREM MK Alumni
Управител, Link Solutions

- Фотоволтаици, инвертори, батерии - опрема за производство и складирање на електрична енергија произведена од сончева енергија – референти проекти „клуч на рака„

Г-н Зоран Митрески
Управител, EFIX

- ECOSUN
Заштеда на енергија во Агрибизнисот со примена на иновативни напредни решенија за искористување на сончевата енергија

Г-н Марјан Ненов
Енергетски Менаџер, EUREM MK Alumni

Дали енергетските задруги може да бидат решение за ублажување на предизвиците со кои се соочуваат граѓаните во врска со недостатокот и високите цени на електрична енергија? Дајте го Вашето мислење со пополнување на анкетата на следната врска: https://forms.gle/E3kxCdxhbR1Crqa39

ПРИЈАВУВАЊЕ

Отворена Програма од 12.00-13.30 часот ќе се реализира со физичко присуство во конференциска сала на Советот на Општина Неготино. Учеството е ослободено од котизација за сите граѓани, претставници на компании, граѓански организации и институции - фокус група на проектот Catalyst - European Vet Excellence for Leading Sustainable System and Business Transformation

Презентација на FINPACT во соработка со Protector програмата на Winner Life од 8.30 - 11.30 часот е наменета за членки на Комората и компании од Неготино и регионот.

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата дадена на линкот >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Communi...

FINPACT - мрежа на поединци, организации и компании кои применуваат иновативни методи и технологии за инвестирање кое генерира финансиски принос и мерливо, позитивно социјално или влијание врз животната средина.

повеќе на линкот >>>
http://sbch.org.mk/novosti/finpact-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%...

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел.(02) 244 8077
моб. 070 223 686

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk