Новости

Дали зелените бизниси имаат можност за развој и континуиран прогрес во македонски општествени рамки? Постојат ли доволно зелени консултанти за взаемна поддршка со бизнис секторот?

Многу очекувања за подобрување на зелената економија, анализи, решенија за тековните...

Green Business Certifications
Зелено Деловно Сертифицирање

11 Декември 2021
on-line инфо сесија , 10.00 ч,

Воспоставувањето на сертификациони шеми за зелени општествено одговорни проекти и одржливи деловни практики на компании и организации се...

Кое е вашето „зелено решение„ ?
Притисни „снимање„ и спаси го светот !!!

Дебатата „Roadmap to Your Green Deal„ е континуирана, вирална и преку социјалните медиуми е отворена за секој заинтересиран. Пријавете го вашиот придонес во дебатата преку формуларот даден...

Кои се ново-поставените правила во една комплексна средина на бизнис делување, особено за извозно ориентирани претпријатија?

THE NEXT GENERATION LEADERS https://youtu.be/cFF8FiiS4pU
New roles in a complex environment...

Претстојниот Форум „Green Energy Day 2021„ http://sbch.org.mk/content/clean-energy-transition е годишен настан на Стопанската Комора на Мал Бизнис на кој се поканети членките, соработниците и претставници на...

HAPPY NEW NORMAL YEAR
Think globally, act locally !!!

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис и претприемништво

бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје...

Комората на Мал Бизнис и Претприемништво на членките им овозможува поддршка за подготовка на проектни концепти и програми за поддршка од инвестициски и донаторски фондови за „зелени„ инвестиции, дигитализација и модернизација на деловното работење.

Во Новата Нормалност...

Паметните објекти претставуваат екосистем на динамични структури од различна технолошка возраст кои меѓусебно споделуваат податоци и зависат едни од други одговарајќи на разни оперативни и безбедносни предизвици.

Smart Digitalization Cluster и Change Leadership Group...

Цените на енергијата на отворениот пазар се менуваат без можност од потрошувачите - компаниите и организациите да влијаат на добавувачите и трговците.

На претстојниот семинар „Управување со енергијата„ на 22 Јануари 2022 год. ќе се презентираат системите за увид на...