Новости

Ве повикуваме за пријавување учество во деловна делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис која се организира во соработка со Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора (Deutch-Griechische Industri und Handelskammer) и Adriatic Business HUB. Целта на деловната...

Моделите за заштеда на електрична енергија кај јавното и индустриското осветлување ќе придонесат за намалување на потрошувачката на електрична енергија бидејќи 19% од енергијата во светот се троши за осветлување. Секоја Smart Lighting платформа опфаќа енергетски ефикасни...

На покана од колегата во EUREM MK Alumni - Зоран Филоски во сабота 15 Мај 2021 реализиравме посета на фабриката КОСТАЛ Македонија во близината на Охрид. Учесници беа тековни и поранешни ЕУРЕМ студенти, членки и соработници на Стопанската Комора на Мал бизнис.

Беа...

Во организација на Green Social Enterpreneurship Network во петок 28 Мај 2021 реализиравме посета на партнерската организација Еко-Вита во Неготино.

После посетата на Еко-Вита, се реализира посета и на Винаријата Попова Кула. Целта на посетите е запознавање со проекти...

Во рамките на проектот EUREM MK, на 18 Јуни 2021 просториите на Електро Шари ги посетија претставници на Комората на мал бизнис. За време на оваа посета, делегацијата на студенти од обуката ЕУРЕМ и претставници на партнерската организација Еко Вита во Зелената Мрежа на...

Делегација на Комората на Мал Бизнис претставувана од Г-н Едвард Софески, Г-н Златко Пандовски - член на Управен Одбор на EUREM MK Alumni и Г-н Кирил Минанов - Претседател на организациајта Електромобилоност која е партнерска организација на Комората во Зелената Мрежа на...

На покана на Институтот за Развој на Заедниците (CDI - Community Development Institute) претставник на Комората на Мал Бизнис учествуваше во работилница за Стратешеко Планирање на оваа партнерска организација во Мрежата на Зелено Социјално Претприемништво. Во работната група...

Когенеративните постројки се еден од најкористените извори за добивање на енергија од природен гас при што се произведува електрична и топлинска енергија. Некои од постројките обезбедуваат и енергија за ладење, кое се именувани како тригенеративни електрани.

Семинарот...

Во организација на „Комора на мал бизнис“ на 10 Јуни 2021 г. членовите на мрежата „Зелено социјално претприемништво“ ја посетија фармата за калифорниски црви и производство на биохумус на партнерската организација ИН ВИВО. Откако адекватно беа презентирани активностите на Ин...