Новости

Комората на Мал Бизнис има воспоставени деловни мрежи во повеќе земји и нуди услуги за поддршка за настап и влез на новите пазари, обработка на пазарот и воспоставување деловни контакти. Програмата за развој на нови пазари на Комората ви препорачува учество на претстојната...

Комората на Мал Бизнис и Претприемништво со програмата за развој на нови пазари на членките им овозможува поддршка за остварување на комерцијалните цели при настап на нови пазари, промоција и брендирање на локалните пазари.

- Упаковка-2022, Москва 25-28 Јануари 2022...

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис, "E-nergy Smart HUB" и „EUREM Alumni MK“ Ве повикуваат да присуствувате на on-line семинарот „Трговија со енергијата" , кој ќе се реализира во два дела на 5 и 19 Февруари 2022 г.

Во двата дена на вебинарот ќе се...

Членките на Комората за бизнис и претприемништво ги повикуваме да се вклучат во следните програмски активности:

ITC Global Club

Претседателот на Собранието на Комората за бизнис и претприемништво Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска е модератор на национален ITC...

Обновливите извори на енергија се проценува да сочинуваат речиси 95% од зголемувањето на глобалниот капацитет на енергија до 2026 година, а само соларните PV ќе учествуваат со повеќе од половина на вкупните капацитетит на обновливи извори.

Правните субјекти можат да...

Supply Chain Due Diligence Act (GSCA) | Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz [LkSG] | Закон за добавувачи

Од 1 јануари 2022 година во Германија стапува во сила Законот за добавувачи , каде што компаниите кои сакаат да извезуваат во Германија и да бидат добавувачи на...

Претседателот на Собранието на Комората за бизнис и претприемништво Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска е модератор на национален ITC Global Club на ченки на International Trade Council www.tradecouncil.org кој со поддршка на Комората...

Почитувани,

ОПМ заедно со партнерите: Асоцијација за развојни иницијативи- ЗЕНИТ, Женска граѓанска иницијатива АНТИКО и Стопанска Комора за мал бизнис го спроведува Проектот „Потрошувачите За одржливост - институционализирање на дијалогот за локалните политики и...

Personal Brand – You are the Leader of the New Time
Date: Wednesday, 23th March 2022
Time: 7:00 PM - 8:00 PM CET(+01:00)

Join us on March 23, 2022 at 7:00 PM CET(+01:00) for a discussion with Katerina Veljanovska Blazevska , President of the Assembly of the...