Новости

„Лидерство во човечки ресурси„ - интерна менторска програма
Програма за мотивирање и задржување на човечките ресурси
promo video >>> https://youtu.be/Jek3a9jePFI

"Лидерски Потенцијали и Вештини" - интерни...

Go Green & Save Money
http://www.sbch.org.mk/content/go-green-save-money

ПОДДРШКА ЗА „ЗЕЛЕНИ„ ПРОЕКТИ

ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ

DIGITAL GREEN MARKETING

Презентација на актуелни...

EU for Economic Growth (EU4EG) Project - Contracting Authority: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) на 1 Март 2023 год. објави повик за микро,мали и средни претпријатија во регионите Полог и Преспа за финансиска поддршка до 50% за проектни...

Претставници на Комората на Мал Бизнис на 2 и 3 Март 2023 во Хотел Солун учествуваа на првиот проектен состанок kick-off meeting на проектот Green MICRED Pathways.

Комората н Мал Бизнис е партнер во проектот Green MICRED Pathways Project на Erasmus + програмата кој се...

Eco-En Cert е систем за оценување на зелени општествено одговорни набавки, производи, услуги, проекти и деловни практики за заштеда на енергија, екологија и одржливост. Се реализира како надворешна ESG (Environmental, Social и Governance) сертификациска рамка за социјално...

Ве покануваме на Регионалниот инвестициски форум во Млавске Терме, Србија на 23-25 ​​март 2023 година. со учество на претставници на компании од Србија, Хрватска, Македонија и регионални инвеститори со фокус на одржливи инвестиции во регионот.

Целта на настанот е...

Комората преку Програмата за претприемништво и социјален импакт и FINPACT мрежата ги повикува заинтересираните поединци, организации и компании за учество на семинари за вмрежување и инвестиции:

- во соработка со Protector програмата на Winner Life на 26 Март 2023 год...

European Green Deal воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови во Македонија за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и...

SMART & DIGITAL ENERGY
http://sbch.org.mk/content/smart-digital-energy

ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ЗА „ПАМЕТНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА„

ДИГИТАЛЕН МЕНАЏМЕНТ НА ЕНЕРГИЈА И САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

DIGITAL...