START YOU UP, BEFORE YOU GO GO - мотивирање и задржување човечки ресурси

„Лидерство во човечки ресурси„ - интерна менторска програма
Програма за мотивирање и задржување на човечките ресурси
promo video >>> https://youtu.be/Jek3a9jePFI

"Лидерски Потенцијали и Вештини" - интерни и отворени групи
Team Communication & HR management development
16 Февруари 2023 г. секој четврток 17.30 часот - отворена група

програма на линк >>> http://sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0...

Како се однесувате со вашите вработени, другите менаџери и лидери, како и вашиот карактер, сето тоа придонесува за успехот на компанијата и го дефинира вашиот стил на лидерство. Нашите менторски програми ќе ви овозможат трансформација на личниот лидерски капацитет за да практикувате лидерски модел соодветен на вашиот карактер и видот на организацијата во која работите.

Подготвуваме програми прилагодени на компаниите кои ќе овозможат градење на подобри односи со вработените и функционална организација која ќе овозможува на вработените, семејствата и заедниците да доживуваат позитивна поддршка која ги подобрува нивните животни можности и соработка.

ProExcellent Менторски Програми
http://sbch.org.mk/programi/proexcellent

За дополнителни информации погледнете ги дадените линкови.
Договорете состанок и менторска програма - контактирајте на дадените телефони и e-mail контакти.

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk