Новости

Ги повикуваме претпријатијата со металопреработувачка дејност и заинтересиран кадар за стручна обука и вработување да учествуваат на работилница „Дуален тренинг со активни мерки за вработување„ која Комората на мал бизнис со Агенцијата за вработување ќе ја одржат на 25 Јуни...

Ве покануваме за учество на презентација на Adria Finance HUB - платформата која поддржува нови инвестиции. Adria Finance HUB e платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти за поддршка на развојни проекти...

ДУАЛНИ ОБУКИ
(30-40% теоретска настава, 60-70% практична настава).

- Медицинска и спортска масажа ,
- Машино-бравар,
- Опслужувач за CNC машини,
(соработка со Агенција за вработување на РСМ)
...

Green Energy Day 2019 е годишен настан организиран од Комората за мал бизнис и Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти. Главната цел на овој форум е да им овозможи на претпријатијата и општините пристап до финансии од расположливи извори на "зелен"...

Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти
Challenge The Future, 1 November 2019

Adria Finance HUB на 1 Ноември 2019 организира панел - "Challenge the Future" за пристап до финансии од расположливи извори на капитал, алтернативни инвеститори...

Согласно Нацрт Законот за Енергетска Ефикасност предложен до Собранието на РСМ првите енергетски контроли во јавниот сектор и големите претпријатија согласно Законот ќе се реализираат до 30 јуни 2020 год. Согласно предложениот Закон предвидена е обврска за спроведување на...

Со развивање на т.н. Зелената Економија во државата ќе се воведат иновациии за катализирање на зелени проекти и развој на компаниите - развојот на Зелената Економија е дел од Индустриската Стратегија на Република Северна Македонија 2018-2027 - Г-н Едвард Софески претставник...

ОБУКА И ВРАБОТУВАЊЕ МАШИНО-БРАВАРИ и ОПСЛУЖУВАЧИ НА CNC МАШИНИ

Сите заинтересирани за учество во програмата ги повикуваме до 20 Декември 2019 год. да ја достават на е-маил: info@sbch.org.mk пополнета пријавата дадена на линкот...

„A road map for environmentally clean, carbon-neutral, sustainable municipality and region„
„ Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион„

Основната цел на овој Форум е Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти со изработка на Климатски...