Новости

СЕСИЈА ЛИДЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

понеделник: 17.30 - 19.30, 8 и 15 Април 2019 год.

Сите менаџери не се лидери и сите лидери не се менаџери. Менаџментот значи ефикасно реализирање на работата со управување на луѓето. Лидерството е вештина на инспирирање и мотивирање...

Комората на Мал Бизнис изработува проектна документација со експертиза на Програмата SGS 2019 преку субвенционирана постапка на Министерство за Економија и донаторски шеми вмрежени во Adria Finance HUB - платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти...

„Инвестирање во одржливи проекти и циркуларна економија„ промотивен настан се реализираше во ЕУ Инфо Центар - Скопје на 17 Април 2019 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Министерство за...

Г-н Петар Индовски и Г-н Марјан Ненов членови на Управен Одбор на ЕУРЕМ МК - здружение на енергетски менаџери во Комората на Мал Бизнис се добитници на награди доделени од Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.

26 април, Светскиот ден на...

Директорот на компанијата Veze Sharri Г-н Абдулезеи Догани во комплексот производствени објекти во с.Требош, Тетово беше домаќин на делегација на ЕУРЕМ МК - здружение на енергетски менаџери. За време на посетата делегацијата направи обуколка на погонот за производство на...

Работилница на Проектот на EBRD за воспоставување на инвестициска рамка за Западен Балкан - Подготовка на услови за реализација на ЕСКО проекти - 15 Мај 2019 презентација на Г-н Панче Атанасовски - советник за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во Агенција...

Ве повикуваме за учество на презентација на модуларен пакет за сертифицирана тренинг теоретска и практична обука во организација на Германски Технички Клуб во Комората на Мал Бизнис.
Категоријата за квалитет „Local Dual Training with Elements of the German System"...

3- 17 Јуни 2019 г. Обука во три дена (секој понеделник) од 19.30 - 21.30 часот, во Скопје.

Обуката треба да помогне во разбирање на различните пристапи за развој на влезни податоци при проекција на финансиските извештаи, да помогне во разбирање на процесот на...

Г-ѓа Ентела Чипа - директорка на Агенцијата за Енергетска Ефикасност на Албанија на покана на Г-н Нехри Емрула - директор на Агенција за Енергетика на РСМ, а во организација на ЕУРЕМ партнерите во Албанија Г-н Hans Spernbauer и Македонија Г-н Едвард Софески , на 17 Мај 2019...