Зелена Економија - иновации за катализирање на зелени проекти и развој на компаниите

Со развивање на т.н. Зелената Економија во државата ќе се воведат иновациии за катализирање на зелени проекти и развој на компаниите - развојот на Зелената Економија е дел од Индустриската Стратегија на Република Северна Македонија 2018-2027 - Г-н Едвард Софески претставник на Стопанската Комора на Мал Бизнис дебатираше на панелот „Поддршка за развој на малите и средни претпријатија„ како дел од дво-дневната работилница РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 8-9 Ноември 2019 како дел од проектот „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“. Г-н Марјан Ненов презентираше иновација EcoSun Central иницирана од програмите за поддршка на МСП од Комората на Мал Бизнис.

Проектот е дел од „Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник"- EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK Договорен орган: Централно финансирање и склучување надоговори (ЦФСД), Министерство за финансии на Република Северна Македонија
Програма за Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија, претпријатија и универзитети и институти.

Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти, Битола, 28 Ноември 2019 г.
A road map for environmentally clean, carbon-neutral, sustainable municipality and region >>>

http://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B...