Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти - 28 Ноември 2019

„A road map for environmentally clean, carbon-neutral, sustainable municipality and region„
„ Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион„

Основната цел на овој Форум е Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти со изработка на Климатски Акционен што ќе им овозможи на претприемачите и на општините пристап до финансирање од достапните извори на зелен капитал и да привлечат алтернативни зелени инвеститори кои во моментов не се доволно присутни на финансискиот пазар.

МОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ

Центарот за финансирање и менторство со поддршка од Adria Finance HUB https://www.sbch.org.mk/platformi/adria-finance-hub во рамките на Стопанската Комора на Мал Бизнис, континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми што поддржуваат зелени инвестиции во претпријатијата и општините.

ПРОЕКТНИ КОНЦЕПТИ

Во Центарот за финансирање и менторство со поддршка од Adria Finance HUB се прават типови проекти за финансиски програми и индустрии кои се погодни за примена на наведените расположливи финансиски програми:
- Административни структури на локалната самоуправа и државните институции, вклучително и училишта, градинки, спортски сали, здравствени установи, итн.
- Индустриски капацитети за производи и услуги кои поддржуваат одржлив развој и заштеда на енергија, реконструкција на згради и имплементација на енергетско ефикасно греење и / или климатизација технологија

Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти - 28 Ноември 2019, Битола https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

ПРОМОЦИЈА НА ЕУРЕМ ПРОЕКТИ

- 1 Ноември 2019 - Green Energy 2019 - Скопје https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019

- 16 Ноември 2019 г. „Енергетски Менаџмент Системи (EnMS)" - Скопје

- 28 Ноември 2019 г. „Финансиско Мапирање на Одржкиви Проекти„ - Битола

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

Пријава за EUREM 2020 обука >>> https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/prijava%20EUREM%20obuka.doc

Повик за EUREM 2020 обука >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B...