ЈАВЕН ПОВИК на DEUTSCHE TECHNISCHE CLUB во соработка со металопреработувачка индустрија

ОБУКА И ВРАБОТУВАЊЕ МАШИНО-БРАВАРИ и ОПСЛУЖУВАЧИ НА CNC МАШИНИ

Сите заинтересирани за учество во програмата ги повикуваме до 20 Декември 2019 год. да ја достават на е-маил: info@sbch.org.mk пополнета пријавата дадена на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20%20Masino-brav...
заедно со актуелно CV.

Програмата се реализира во соработка со Агенцијата за Вработување на РСМ која помага во избор на соодветен кадар и програма за поддршка со активни мерки за вработување во претпријатијата. Надзорот и сертифицирањето според Германските стандарди на дуално образование.

Инфо за програмата на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0...