Адриатик Бизнис Клуб / Adriatic Business Club

Premium членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од земјите на Adriatic регионот (Италија, Албанија, Црна Гора, Хрватска, Словенија и Грција) се иницијатори и оснивачи на Adriatic Business Club. Се повикуваат и останатите членки на Комората на Мал Бизнис за вмрежување во Adriatic Business Club , планирање и реализација на Програмата на Adriatic Business Club.

Фокусот на деловната соработка во 2017 беше кон новите членки на НАТО - Црна Гора и Албанија, споделување на искуства и учество во инвестициските проекти поттикнати со безбедносните гаранции на НАТО во комбинација со Медитеранските и Транснационални програми за поддршка на Фондовите на Европската Комисија.

Во 2018 год. се планирани локални и регионални активности за промовирање на ESCO инвеститори во проекти за животна средина и одржлив развој во координација со канцеларијата на Italian Trade Agency во Скопје и мрежата на ITA канцеларии во WB6 земјите. Согласно Меморандумот за соработка со Фондацијата Swiss Contact со Комората на Мал Бизнис (ЕУРЕМ МК) ќе се поддржи промоција на ESCO финансирање на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија подготвени согласно методологијата на EUREM Consortium Germany.

Во соработка со економските канцеларии при Амбасадите на Република Словенија и Република Црна Гора во 2019 год. ќе се поддржат проекти за имплементирање на нови одржливи технологии за производство од обновливи извори на енергија. Планирани се проекти за воспоставување мрежа на мали хидроелектрани во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија на иницијатива на групацијата „Мали Хидроелектрани Западен Балкан„ при Комората на Мал Бизнис. Во 2019 год. иницирана е платформата Adria Finance HUB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRIATIC BUSINESS CLUB ПРОГРАМИ

Животна средина и одржлив развој

- Програма за поддршка на соработка во област на животна средина и одржлив развој – „Department of environmental sciences” http://www.environment.si/
- Проекти и поддршка на развој – техничка и оперативна поддршка за меѓународна соработка Centre for international cooperation and development CMSR http://www.cmsr.si
- European Energy Manager  (EUREM обука) http://www.energymanager.eu/
- Center of Excellence "Environmental Technologies" Jozef Stefan Institute Slovenia – технологии и методи за природен третман на отпадните води

Преработувачка индустрија

- Поддршка на приоритетни области – Агро-прехранбен сектор, Креативни индустрии – модна индустрија, мебел, спортски реквизити, уметнички ракотворби, smart manufacturing – машинска преработка, индустриска автоматизација, ICT, нанотехнологии
-Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
- Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Дизајн и креативни информатички технологии

- Програми за поддршка на иновативни проекти- http://www.meta-group.com

Вмрежување, извозна поддршка и посредништво

- Промоција на Италијанските економски и трговски релации фокусирана на малите и средни претпријатија, нивни конзоциуми и групации http://www.ice.gov.it
- Делегациски посети во Словенија http://www.sbch.org.mk/novosti?page=3
- Networking настани и стручни семинари http://www.sbch.org.mk/events-page
- Комуникација и PR http://www.xtrovertmedia.se/
- Позиционирање и бизнис промоција
- Воспоставување деловни контакти и посредништво
- Меѓународни извештаи за бонитет на деловни партнери www.mkb.mk
- Кредитно осигурување на извозни побарувања (пред и по испорака) и факторинг (одложено плаќање) www.mbdp.com.mk
- Менаџмент на инвестиции
- Партнерство во EU и регионални развојни фондови

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ:

Иницијативи и предлози за програмата на Adriatic Business Club сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество - дадена на линкот http://www.sbch.org.mk/file/325/download?token=K5dz8LDg која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/223 686
(за нови членки на Комората пристапница на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRIA FINANCE HUB

HOW DOES CHALLENGE-BASED INNOVATION WORK?

Challenge-based innovation is a carefully designed, four-stage process managed by Challenge-based Finance HUB:

•Ecosystem profiling: the client and other stakeholders identify the client Unique Service Proposition and map its Local Champions
•Challenge definition: the client and stakeholders engage the local ecosystem to identify the key Challenges they want to tackle
•Launch Challenges: communication activities, supported by a dedicated online platform, mobilise stakeholders around the Challenges
•Implement Challenges: start-ups, entrepreneurs and system integrators pitch their solutions to each Challenge. The best are selected for a tailored series of mentoring, training and support to help them meet the client Challenges.

The result: start-ups, entrepreneurs and system integrators with innovative products and services, each precisely designed to meet the needs of a Challenge Owner, who becomes their client. Challenge Owner meets the requests of financial organisations, funds, ESCO-s, EU and international donors, state subsidizing schemes in aim to use their sources for invest the Challenge project realisation.

Most clients – companies and organisations have similar problems. Apart from helping local entrepreneurs solve one of their client Challenges, each innovation programme accesses ADRIA network of clients and investors. Start-ups are promoted to clients with similar problems, and investors interested in their solutions, across Europe.

WHAT DOES ADRIA FINANCE HUB PLATFORM OFFER ?

In short, everything you need to implement a challenge-based innovation programme in your region or city. There are several components:

•Your own website, at your address, with your design: you can use the system off-the-shelf, customise it yourself, or ask us to customise it for you
•Access an existing community: although you get your own website, it will be part of the larger Adria Finance HUB ecosystem, giving you access to its network of hundreds of Entrepreneurs, Challenge Owners, Mentors business angels, venture capitalists, crowdfunding experts and more
•Services: Adria Finance HUB can help you at every stage, from designing your programme through to mentoring your start-ups and managing the website.

WHERE DOES THIS FINANCE PLATFORM COME FROM?

Adria Finance HUB combines venture capital fund management, entrepreneurial training and innovation consultancy into an integrated Platform for transforming knowledge into entrepreneur-driven growth.
We developed the Finance Platform by adapting the originally US challenge-based innovation process to a European setting. We developed the Green-to-Energy model using the experiences from the cooperation with the EUREM network. The lessons learnt were then reflected into the Adriatic Finance HUB.

The platform projects development is supported by the Twin Green & Digital, Smart Digitalization initiative, EUREM MK and Sustainable Energy & Infrastructure (SEI) Consortium. http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

tel. +389 2 244 8077
mobil +389 70 223 686
e-mail info@sbch.org.mk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање дигитализација,реконструирање и реструктуирање 2020 г.

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка, Twin Green & Digital и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис за вашето претпријатие можат да изработат бизнис план за реконструирање и/или реструктуирање со подготовка на целосна документација за апликација за финансирање од Развојна Банка на РСМ, Фонд за Иновации и Технолошки Развој, програми за поддршка на Министерство за Економија и финансиски анализи за поддршка на тековните и нови профитабилни активности преку достапни финансиски инструменти и справување со вонредната економска ситуација.

Нашите тимови ја подготвуваат целосната документација за изработка на апликациите во краток рок.
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОМОЦИЈА на Adria Finance HUB во во ЕУ Инфо Центар - Скопје на 17 Април 2019 г.

Adria Finance HUB e платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојни проекти

Комората на Мал Бизнис изработува проектна документација со експертиза на Програмата SGS 2019 преку субвенционирана постапка на Министерство за Економија и донаторски шеми вмрежени во Adria Finance HUB - платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојни проекти

„Инвестирање во одржливи проекти и циркуларна економија„ ќе се реализира во ЕУ Инфо Центар - Скопје на 17 Април 2019 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Министерство за Економија - сектор за индустриски политики. https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

КООРДИНАЦИЈА за Италијански Бизнис Форум во Скопје - 3 декември 2018 г.

Adriatic Business Club соработува со канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) во организација на претстојниот тематски Италијански Бизнис Форум кој ќе се одржи на 3 Декември 2018 год. во Скопје.

Иницијативи и предлози за програмата на Форумот сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество во Adriatic Business Club - http://www.sbch.org.mk/file/329/download?token=eXMqwcjQ - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070/271-901 (за нови членки на Комората да се пополни и пристапница за зачленување http://www.sbch.org.mk/file/328/download?token=vHxX2HK4)

Повикани за учество и соработка со клубот се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и земјите од интерес на Adriatic Business Club .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ SRIP - STRATEGIC DEVELOPMENT INNOVATION PARTNERSHIP - NETWORKS FOR THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY

Стопанската Комора на Мал Бизнис во соработка со Стопанската Комора на Штаерска која го води проектот SRIP во рамки на модулот за интернационализација на концептот за Кружна Економија, ќе реализира пилот проекти во деловни субјекти (приватни компании) и субјекти од јавниот сектор (јавни претпријатија, општини и региони) во Македонија. https://www.stajerskagz.si/projekti/srip_mreze_za_prehod_v_krozno_gospod...

Кружната економија е одговор на сфаќањето дека постојаниот раст на економијата и потрошувачката го намалува обемот на природни ресурси, што води не само кон економски проблеми, туку и до потенцијална еколошка катастрофа. Затоа, од суштинско значење е да се елиминира концептот на отпад, да се обезбеди што е можно подолго период на циркулација на производи во употреба и да се обезбедат колку што е можно чисти и незагадени материјали со можност за повторна употреба.

Пријавување интерес за учество

Пријавување интерес за учество во пилот проектите се врши со достава на проектна идеја и портфолио на субјектот. Презентација на проектните идеи пред Словенскиот паертнер, избор на пилот проекти, и вклучување во проектните активности од почеток на 2019 год.

Забелешка: Ве молиме проектните идеи да ги доставите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за учество во ДЕЛОВНА ДЕЛЕГАЦИЈА ЦРНА ГОРА и АЛБАНИЈА 22-25 СЕПТЕМВРИ 2018

Стопанската Комора на Мал Бизнис во координација со Амбасадата на Република Црна Гора во Македонија, Министерството за одржлив развој и туризам на Црна Гора и Министерство за инфраструктура и енергетика на Албанија организира деловна делегација во Црна Гора и Албанија од 22-25 Септември 2018 год.

Агенда на делегацијата

Целта на деловната делегација е остварување конкретни деловни контакти и договори за деловна соработка со представници на Црно-Горското и Албанското стопанство за конкретни проекти и регионална соработка, како и презентација на предлог проекти на конференцијата на Саемот за Градежништво и Енергетика во Будва, и на промоцијата на ЕУРЕМ програмата во Тирана.

1. Саем на градежништво и енергетика , Jadranski Sajam - Будва - официјална земја партнер на овогодишниот саем е НР Кина http://jadranskisajam.co.me/index.php/sajmovi/sajam-gradevinarstva.html , http://jadranskisajam.co.me/index.php/sajmovi/sajam-energetike.html
- конференција за енергетика и енергетска ефикасност
- B2B состаноци со членови на делегацијата

2. Комора на архитекти на Црна Гора
- предлог проекти за заеднички настап на регионални проекти во Западен Балкан WB6
- учество на проекти поддржани од Германски Технички Клуб и Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија

3. Министерство за одржлив развој и туризам на Црна Гора
- Регионален Проект за Фонд за Енергетска Ефикасност и достап до финансии за мали и средни претпријатија
- Регионален проект на ЕУРЕМ МК -обука енергетски менаџмент на администрацијата на локалната самоуправа

4. EUREM Consortium & Austrian Institute of Excellence во соработка со Министерство за инфраструктура и енергија на Албанија
- промоција на програмата ЕУРЕМ и првата генерација на обуката ЕУРЕМ во Албанија
- промоција на соработка помеќу ЕУРЕМ МК и ЕУРЕМ Албанија - know-how трансфер и рамена на експерти/предавачи од ЕУРЕМ МК и соработка на изведба на проекти во прехранбена индустрија и туризам во Албанија.

Приоритетни производни и услужни индустрии/дејности на членовите од делегацијата:

* металопреработувачка индустрија - изработка и монтажа на метални конструкции, лимарски работи и др.
* градежништво - проектирање и изведба на градежни работи - ниско градба и високо градба
* проектирање и инжинеринг - градежни проекти, електро-машински проекти, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија - мали и средни хидроцентрали, соларни централи

Пријавување во делегацијата

Пријавување за учество во деловната делегација се врши со пополнување на пријавата дадена во прилог. Пријавување заклучно со 31 Август 2018 година.

Забелешка: Ве молиме пополнетите пријави да ги доставите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 271 901, (02) 244 8077.

Котизација за учество во предстојната деловна делегација изнесува 185 ЕУР за компании кои не се членки на Комората, 150,00 ЕУР за Basic членови, 75,00 ЕУР за Standard членови (котизацијата се однесува на организирање на деловните состаноци и логистика на делегацијата). Tранспортни трошоци, влезница за саем, три ноќевања учесниците во делегацијата самостојно ги подмируваат.

Во договор со учесниците на делегацијата се организира самостоен или групен транспорт.

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за учество на Бизнис Форум: ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ И МОЖНОСТИ ВО СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО МАКЕДОНИЈА, Скопје 12 јуни 2018

Почитувани,

ИЧЕ Агенцијата за промоција и интернационализација на италијанските компании во странтсво при Амбасадата на Италија во Скопје има задоволство да ве покани на италијанско - македонски Бизнис Форум на тема ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ И МОЖНОСТИ ВО СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО МАКЕДОНИЈА, кој ќе се одржи во Скопје, на 12 јуни 2018 во хотелот Мериот.

Форумот го организираме во соработка со најголемите национални здруженија во Италија: ANCE – Национално здружение на градежни компании, OICE, национално здружение на проектанти и консултанти во секторот градежништво и ANIE, национална федерација на компании од електротехника и електроника.

На Форумот ќе учествуваат 15 италијански компании од секторите транспорт, енергетика и животна средина, заинтересирани за воспоставување на соработка со партнери од Македонија.

Во прилог ви доставуваме програма на настанот, опис на пријавените италијански компании и формулар за пријавување на учество.

Можете да го потврдите вашето учество со полонување на формуларот во прилог, на кој ве молиме да посочите со кои од наведените компании би сакале да остварите средба.

Ве молиме да ни го потврдите вашето учество најдоцна до четврток 8 јуни 2018

Ви благодариме за соработката,

Алесандра Капобјанко

Директор

Agenzia per la promozione all'estero e
I'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio di Skopje
Sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia
Via Makedonija 33, Risticeva Palata apt. 6, 1000 Skopje, Macedonia

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех

Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

КООРДИНАЦИЈА за Италијански Бизнис Форум за проекти во енергетика и инфраструктура во Скопје - јуни 2018 г.

Adriatic Business Club соработува со канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) во организација на претстојниот тематски Италијански Бизнис Форум за проекти во енергетика и инфраструктура кој ќе се одржи во месец Јуни 2018 год. во Скопје.

Координативен состанок на заинтересираните ќе се одржи на 17 и 30 Март 2018 год.

Иницијативи и предлози за програмата на Форумот и учество на Координативниот состанок на 17 и 30 Март 2018 сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество во Adriatic Business Club - http://www.sbch.org.mk/file/329/download?token=eXMqwcjQ - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070/271-901 (за нови членки на Комората да се пополни и пристапница за зачленување http://www.sbch.org.mk/file/328/download?token=vHxX2HK4)

Повикани за учество и соработка со клубот се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и земјите од интерес на Adriatic Business Club .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustainable Energy and Infrastructure Consortium подготвува проект Skopje Smart City. Моделот на проектот во координација со Adriatic Business Club на Стопанската Комора на Мал Бизнис е основа за регионална соработка поддржана од Фондовите за Западен Балкан , ќе се презентира за претстојниот Италијански Бизнис Форум за проекти во енергетика и инфраструктура кој ќе се одржи во месец Мај 2018 год. во Скопје.

Каталогот на SEI Consortium е достапен на линкот https://goo.gl/bKbBWo односно web страницата на Националниот Конзорциум за Одржлива Енергетика и Инфраструктура >>> http://www.sbch.org.mk/platformi/sei-consortium

ПОВИК

за проектни концепти и соработници за проект

Skopje Smart City

Партнерите во SEI Consortium повикуваат иницијативи и предлози од сите заинтересирани претпријатија, организации и поединци за учество во најавениот проект. Проктните концепти можат да ги предложат во пријавата за учество во Adriatic Business Club -http://www.sbch.org.mk/file/329/download?token=eXMqwcjQ - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070/271-901

РОК ЗА ПРИЈАВИ - 27 Март 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВИК
за пријавување интерес за учество за Италијански Бизнис Форум за проекти во енергетика и инфраструктура во Скопје - јуни 2018 г.

Adriatic Business Club согласно критериумите на ITA (Italian Trade Agency) ќе подготви листа на македонски компании и институции кои би задоволиле критериуми за соработка на меѓународно финансирани проекти во областите енергетика и инфраструктура и воедно се членки на Национален конзорциум за одржлива енергетика и инфраструктура.

Националниот конзорциуум за одржлива енергетика и инфраструктура, на иницијатива на EUREM MK и Собранието на Стопанската комора на мал бизнис на Македонија, се основа во април 2016 год. за поддршка на претстојните локални, регионални и проекти од интерес на членките.

Заинтересираните соработката со Националниот Конзорциум може да ја остварат како Оснивачки член или како Под-изведувач на проектите. >>>

Членови на Националниот Конзорциум е потребно да поседуваат сертификација и искуство за изработка и управување со проекти за енергетика , енергетска ефикасност, животна средина или инфраструктурни проекти.
Оснивачките членови - Premium членки на Комората се воедно членови на Управен Одбор на Конзорциумот.
Под-изведувачи на проектите - Standard членки на Комората ќе бидат дел од базата на заинтересирани соработници.

пријава во Национален Конзорциум >> https://goo.gl/NKQiyR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

КООРДИНАЦИЈА за Италијански Бизнис Форум во Тирана, Албанија - 19 Февруари 2018 г.

Делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на 19 Февруари 2018 г. ќе учествува на престојниот Регионален Бизнис Форум - Italy and Balkan Partnership кој има за цел да ја промовира и поттикне економската соработка помеѓу Италија и дел од земјите од западен Балкан (Македонија, Албанија и Косово) со фокус на секторите: инфраструктури, енергија, животна средина и иновации. http://italybalkanpartnership2018.ice.it

Комората на Мал Бизнис ќе промовира проекти за воспоставување мрежа на мали хидроелектрани во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија на иницијатива на групацијата „Мали Хидроелектрани Западен Балкан„ при Комората. Во координација со членките на Adriatic Business Club членовите на Делегацијата ќе можат да промовираат пред потенцијалните партнери од Италија, Албанија и Косово и други проекти од секторите инфраструктури, енергија, животна средина и иновации.

Иницијативи и предлози за програмата на Делегацијата на Комората на Форумот сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество во Adriatic Business Club - http://www.sbch.org.mk/file/329/download?token=eXMqwcjQ - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070/271-901 (за нови членки на Комората да се пополни и пристапница за зачленување http://www.sbch.org.mk/file/328/download?token=vHxX2HK4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВИК за учество

Работилница на Adriatic Business Club за утврдување на програма на активности во 2018 год. - 2 Февруари 2018 год. 12.00 часот.

Повикани за учество и соработка со клубот се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и земјите од интерес на Adriatic Business Club .

Во 2018 год. се планирани локални и регионални активности за промовирање на ESCO инвеститори во проекти за животна средина и одржлив развој во координација со канцеларијата на Italian Trade Agency во Скопје и мрежата на ITA канцеларии во WB6 земјите. Во соработка со економските канцеларии при Амбасадите на Република Словенија и Република Црна Гора ќе се поддржат проекти за имплементирање на нови одржливи технологии за производство од обновливи извори на енергија. Планирани се проекти за воспоставување мрежа на мали хидроелектрани во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија на иницијатива на групацијата „Мали Хидроелектрани Западен Балкан„ при Комората на Мал Бизнис.
Повеќе информации за програмата на Adriatic Business Club на линкот http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0...

Најава за учество на состанокот, иницијативи и предлози за програмата на Adriatic Business Club сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество - дадена на линкот за прилог - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/271-901
(за нови членки на Комората даден е линк и до пристапница за зачленување)

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех

Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk