Eco-En Cert

Eco-En Cert
Energy efficiency and environmental certification

A platform for promoting, establishing and certifying green social responsible projects and sustainable business practices for companies and organizations.

ЗЕЛЕНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ
видео презентација >>> https://youtu.be/hI6rXCCISvE

Eco-En Cert рејтинг систем

Eco-En Cert е рејтинг систем за оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики. Се реализира како надворешна ESG (Environmental, Social и Governance) сертификациска рамка за социјално одговорен организациски менаџмент и управување со животната средина. Со четири можни нивоа на сертификација (сертифицирано, сребрено, злато и платина), Eco-En Cert е доволно флексибилен за да прифати широк спектар на зелени стратегии кои најдобро одговараат на опсегот и целите на одредени проекти и бизниси.

ESG sustainable reporting - Eco-En Cert
видео >>> https://youtu.be/Yb08sdZ9IJc

Кои се придобивките од добивањето Eco-En Cert ?

Eco-En Cert сертификацијата ја подобрува одржливоста на вашето деловно работење, фокусирајќи се на развој на зелени социјално одговорни производи и услуги. Ве охрабрува да имплементирате и одржувате практики со високи стандарди кои ќе ви помогнат вам, на вашиот персонал да планирате и остварите долгорочни релации со странски клиенти и соработници, инвеститори, надлежни институции и подигнување на еколошката свесност во заедницата.

Eco-En Cert сертификација

Eco-En Cert е шема за сертификација за енергетска ефикасност и животна средина со проценка од трета страна на вашите деловни практики кои се однесуваат на заштеда на енергија, екологија и одржливост. Верификуван Eco-En Cert Проценител, согласно дизајнирани критериуми го мери вашиот бизнис.

Процес на Eco-En Cert сертификација во 5 чекори

1. Ваше барање. Нашиот тим ве советува за верификација на мерки кои најдобро одговараат на вашите потреби.
2. Склучување договор. Клучен чекор за вашиот ангажман со Eco-En Cert
3. Почетен аудит
4. Преглед на вашата датотека за сертификација
5. Сертификација

Барање за Eco-En Cert сертификација - линк >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Baranje%20za%20sertifikacija%...

ЦЕНА И СУБВЕНЦИИ

Цената за Eco-En Cert сертификација изнесува:
- 1500 ЕУР за мали и средни претпријатија
- 3.000 ЕУР за големи претпријатија
Цената е дадена без пресметан ДДВ.

Попусти и субвенции:

- 10% попуст - Premium членки на Комората на мал бизнис со уплатена годишна чланарина за 2024

- 15% попуст за компании кои имаат пријавено учесник во 2024 група обука за European Energy Manager - EUREM

Програмата за поддршка на конкурентност на преработувачката индустрија и општествена одговорност

Согласно програмата за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти Министерството за Економија објавува годишни повици за субвенционирање до 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти за стекнување со сертификат за систем за одговорни односи на пазарот.

Јавен повик 2023 - линк >>>
economy.gov.mk/content/documents/Oglasi/delovni%20subjekti/Јавен%20повик%20ОО_2023%20мак.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО КОМОРАТА

Членки на Комората на мал бизнис ќе бидат дел од 25 зелени сертификации ко-финансирани со проектот ConsumersFORsustainability.
Пријавување во програмата за нови членки на Комората на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОМОТИВНИ НАСТАНИ

Промоција на Eco-En Cert ќе биде дел од програмата на настаните на:

- Green and sustainable finance - Green Community Dialogue, 15 Мај 2024 г, Тетово
https://www.sbch.org.mk/content/green-and-sustainable-finance

- Green Energy Community, 1-3 Септември 2023 г, Охрид

- Go Green & Save Money - Green Community Dialogue, 28 Февруари 2023 г, Тетово
http://www.sbch.org.mk/content/go-green-save-money

- Green Energy Day 2022, 17 Декември 2022
http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2022

- Green Community Dialogue, 18 Август 2022 г, Неготино
http://www.sbch.org.mk/novosti/ecosun-green-community-dialogue-18-%D0%B0...

- „Green Community Dialogue„ во Тетово на 7 Јуни 2022 г. http://sbch.org.mk/content/green-community-dialogue

- Претставници на проектот Consumers4Sustainability ќе бидат присутни на 11-12 Април 2022 во Битола и на 9 Мај 2022 во Охрид . Заинтересираните организации за консултации или состанок во живо во Битола, Охрид и регионот можат да го најават интересот на info@sbch.org.mk

- Конференција "Clean Energy Transition" - Green Energy Day 2021 на 18 Декември 2021 г. http://sbch.org.mk/content/clean-energy-transition
За Standard и Premium членки на Комората во рамки на Green Energy Day 2021 ќе се организира работилница за воспоставување на Eco-En Cert

- Инфо сесијата "Green Business Certifications" на 11 Декември 2021 г.
http://www.sbch.org.mk/novosti/green-business-certifications-line-%D0%B8...

- Јавната дебата "Roadmap to Your Green Deal" на 19 Ноември 2021 г.
VIDEO од дебатата на линк >>> https://youtu.be/_ffgik9iWk4

------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОВИК ЗА ИНТЕРНИ ВЕРИФИКАТОРИ (пријави до 15.12.2022)

Повик за Интерни Eco-En Cert Верификатори на >>>
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B...

---------------------------------------------------------------------------------------------
Членките на Комората кои се Eco-En Cert сертифицирани ги користат услугите на GREENITY.NET

GREENITY.NET
Green Community Network
http://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet

Контакт:
тел. 070 223 686, (02) 244 8077
e-mail: info@sbch.org.mk