Новости

На 12 Јануари 2018 се одржа 4-та Седница на Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК на која се дискутираше по предлог програмата на активности за 2018 год. Донесени се неколку заклучоци:

- подготовка на тимови кои ќе работат на Енергетски Аудити и изработка на...

Тим на ЕУРЕМ МК во состав Дарко Спировски, Александар Јовановски, Марјан Ненов и Едвард Софески изврши увид на новиот објект на Општина Ѓорче Петров со цел утврдување на енергетските карактеристики на објектот и можност за подобрување на истите со воведување обновливи извори...

На 2 Јануари 2018 делегација на Комората на Мал Бизнис одржа координативен состанок со Г-ѓа Деа Крстевска - Раководител на Центарот за поддршка во канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) во Скопје . Делегацијата на Комората ја водеше Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска -...

На 10 Јануари 2018 делегација на Комората на Мал Бизнис одржа координативен состанок со М-р Мира Лесјак - Ополномошен министер во Амбасада на Република Словенија во Скопје. Делегацијата на Комората ја водеше Претседателот на Комората, а на состанокот учествуваа и...

Делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис оствари работна посета на Кочани на 1 Февруари 2018 год. Делегацијата предводена од Претседателот на Комората Г-н Слободан Софески беше примена од Градоначалникот на Општина Кочани Г-н Николчо Илијев, а делегацијата имаше...

Програмата Increasing market employability (IME) на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка , имплементирана од Swiss Contact склучи Меморандум за соработка со Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија за ефикасна, континуирана и коордиирана соработка во областа за...

Согласно остварената соработка со Општина Ѓорче Петров и Градоначалникот Александар Наумоски, тимови на ЕУРЕМ МК напарвија увид на енергетски карактеристики на новиот објект на Општина Ѓорче Петров, 24 Јануари 2018 г. и на ОУ Димитар Поп Георгиев Беровски на 31 Јануари и 9...

Претседателот на Управен Одбор на ЕВН Македонија - дипл. инж. Штефан Петер, Заменик Претседател на УО - Маг. Маркус Брандштетер и Директорот на одделот за енергетско планирање и набавка - Г-н Никола Ушинов на 6 Февруари 2018 во просториите на ЕВН Македонија одржаа работен...

Во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово - и по покана на Г-н Дарко Спировски - Раководител на Институтот за животна средина и здравје во рамките на Универзитетот, а воедно и предавач на ЕУРЕМ обуката, на 15 Февруари 2018 г. дел од учесниците на тековната...