Делегација на Комората на Италијански Бизнис Форум

Делегација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на 19 Февруари 2018 г. учествуваше на Регионален Бизнис Форум - Italy and Balkan Partnership кој има за цел да ја промовира и поттикне економската соработка помеѓу Италија и дел од земјите од западен Балкан (Македонија, Албанија и Косово) со фокус на секторите: инфраструктури, енергија, животна средина и иновации. http://italybalkanpartnership2018.ice.it

Комората на Мал Бизнис промовираше проекти за воспоставување мрежа на мали хидроелектрани во Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија на иницијатива на групацијата „Мали Хидроелектрани Западен Балкан„ при Комората. Настанот беше организиран од канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency), а дел од институционалните учесници од Италија наскоро, во месец мај 2018 ќе учествуваат на Форум во Скопје за што активно ќе се вклучи Adriatic Business Club асцијацијата во рамки на Комората на Мал БИзнис.

Програма и активности на Adriatic Business Club на линкот http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0...