ADRIA Finance HUB

Adria Finance HUB e платформа за поддршка на инвестициски фондови и финансиски инструменти на ризичен капитал за поддршка на развојни проекти https://www.sbch.org.mk/platformi/adria-finance-hub

Комората на Мал Бизнис изработува проектна документација со експертиза на Програмата SGS 2019 преку субвенционирана постапка на Министерство за Економија и донаторски шеми. https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%...

Sustainable, Green & Smart (SGS) е програма за подготовка и реализација на одржливи проекти во деловен, јавен сектор и локална самоуправа, со финанисирање преку ESCO модел, ЈПП и достапни финансиски инструменти на финансиските институции, фондови и банки. https://www.sbch.org.mk/programi/sustainable-green-smart