Приоритетни проекти за заштеда на енергија во објектите на јавната администрација, локалната самоуправа и деловни објекти

Во насока на реализација на програмските цели на Владата на Република Македонија, а воедно и исполнување на критериумите на Европската Комисија во однос на енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија Стопанската комора на мал бизнис на РМ во соработка со Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК (http://mk.eurem.net) и членките - ЕУ сертифицирани Енергетки Менаџери изработени се проектни концепти на приоритетни проекти за заштеда на енергија во објектите на јавната дминистрација, локалната самоуправа и индустриски/деловни објекти.

Јавна промоција на проектите и партнерите ќе се изврши на 22 Септември 2017 год.

Повик за учество на линкот:

http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8...