МЕНАЏМЕНТ АНАЛИЗА НА КЛУЧНИ ДЕЛОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 25 Јуни 2020 - Отворена група

Проценка на вашите инвестициски активности морате да ја направите според показателите на финансиските извештаи на вашето претпријатие. Во моментов се на располагање извонредно поволни извори на финансирање кои ќе бидат и уште помногубројни следните месеци за што Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис за вашето претпријатие можат да изработат бизнис план за реконструирање со подготовка на целосна документација за апликација.

Препорачуваме учество на претставници на вашето претпријатие на интерни менторски сесии или отворената група на семинарот МЕНАЏМЕНТ АНАЛИЗА НА КЛУЧНИ ДЕЛОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ од 25 Јуни 2020 со цел подобра проценка и избор на најдобрата инвестиција за раст и развој на вашето претпријатие.

Пријавување за семинарот и повеќе инфо на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B...

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање реконструирање и реструктуирање на линкот >>> https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...