FINPACT - инвестициски семинари

Комората преку Програмата за претприемништво и социјален импакт и FINPACT мрежата ги повикува заинтересираните поединци, организации и компании за учество на семинари за вмрежување и инвестиции:

- во соработка со Protector програмата на Winner Life на 26 Март 2023 год. во Хотел Гардениа - Велес семинар за примена на иновативни методи за инвестирање кое генерира финансиски принос и мерливо, позитивно социјално влијание. Учесниците по завршувањето на семинарот ќе можат да бидат ангажирани во деловни активности на Protector програмата и да се вмрежат во FINPACT мрежата на Комората. Повеќе на линк >>> https://winnerlife.mk/proizvodi/protektor/

- на 23-25 Март 2023 год. Регионален Инвестициски Форум во Хотел Млавске Терме - Бања Ждрело, Србија семинар за crowd-funding инвестициска платформа на CarbCoin за токенизација на маркетинг системот за поддршка на продажбата во компаниите - Повеќе информации на тел. 075 282 348

- Бизнис Иновативниот Хаб (Business Innovation HUB) во Тетово поддржан од Институтот за Развој на Заедницата и Greenity Net поддржан од Стопанска Комора на Мал Бизнис на 28 Февруари 2023 г. од 13.30 часот ќе реализира презентација на програмските активности со фокус на грантови програми за поддршка на економскиот просперитет, дигитализација и развој на зелени иновации во компаниите >>> http://www.sbch.org.mk/content/go-green-save-money

----------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ И КОТИЗАЦИЈА

За пријавување испратете ни ја на e-mail адресата info@sbch.org.mk пополнета пријaвата дадена на линковите:

1. Семинар Protector на 26 Март 2023 год. во Хотел Гарденија, Велес
пријава на линк >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20Finpact.doc

2. Семинар CarbCoin во рамки на Регионален Инвестициски Форум 23-25 Март 2023 год. во Хотел Млавске Терме, Србија
20% попуст за членки на Finpact Business Club со уплатена чланарина за 2023 г. пристапница за нови членки на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

3. Семинар Go Green & Save Money на 28 Февруари 2023 год. во конференциска сала на ИРЗ во Тетово.
пријава на линк >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Green%20Communi...

------------------------------------------------------------------------------

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЛИЧЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРИНОС И СОЦИЈАЛЕН ИМПАКТ

За поддршка на претприемништвото Комората развива мрежи на соработка со граѓанските организации, локалните заедници , организации, фондови и фондации за поддршка на социјален импакт, претприемништвото и развој на претприемачки вештини кај младите, поддршка на финансиската писменост на граѓаните во новата нормалност на дигитализација , поддршка на зелената општествена одговорност и позитивни еколошки практики во заедниците со блиска соработка на компаниите, граѓаните и организациите.

PROMO VIDEO
Трансформација на личен капацитет
https://youtu.be/-zMKmXHvTV0

На семинарите учесниците ќе имаат можност да се вклучат во мрежа на соработници, проекти и програми кои им овозможуваат на граѓаните социјално одговорни практики за обезбедување дополнителна финансиска поддршка на стандардните програми за социјална и здравствена заштита на вработените, а особено на граѓаните во неформалниот сектор кои немаат пристап до државните програми за поддршка.

Исто така заинтересираните компании, организации, поединечни инвеститори ќе можат да се вклучат во crowd-funding програмите за инвестирање во одржливи и профитабилни проекти за поддршка на маркетингот и продажбата на производи и услуги со позитивен импакт на животната средина и кои поддржуваат здрав начин на хранење, живеење, вклучувајќи производи за поддршка на спорт и рекреација, одмор и релаксација , енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и сл.

FINPACT мрежа - повеќе на линк >>>
http://sbch.org.mk/programi/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D...

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Потврдените пријави (уплата на 1 рата) за претстојната обука за Практично Сметководство во Април 2023 г. ќе добијат бесплатно учество на FINPACT семинар секој четврток од 17.30-21.30 часот во Скопје

програма и пријава за обуката Практично Сметководство на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8...

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk