Тим Билдинг, Интерни обуки и Менторство 2020

Менторските Обуки од ProExcellent во 2020 год. започнуваат со семинарот Лидерски потенцијали и вештини кој има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација. Отворени и интерни групи од 17 Февруари 2020 год. Повеќе на линкот:

https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

ProExcellent е програма на дуални и менторски обуки за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

МЕНТОРСКИ ОБУКИ
(прилагодени програми за тим билдинг и менторство)

- Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- Активна Продажба (Team Building & HR Networking)

- Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)

- Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)

Повеќе информации за временски распоред на семинарите и обуките од ProExcellent програмата на линкот:

https://www.sbch.org.mk/povici/%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%...