Промоција на EUREMNext во Хотел Plaza, Тирана на 25 Септември 2018

Austrian Institute of Excellence со поддршка на ЕУРЕМ МК и 13 партнери во ЕУРЕМ мрежата предводени од Индустриската Стопанска Комора на Нинберг ќе ја воведат програмата за обука на енергетски менаџери во Албанија преку проектот EUREMNext поддржан од Horizon 2020 Research and Innovation Programme на Европската Комисија. Промоцијаta на EUREMNext проектот ќе се одржи во Хотел Plaza, Тирана на 25 Септември 2018 каде Стопанската Комора на Мал Бизнис ќе потпише Меморандум на Разбирање и Соработка со проектни партнери од Албанија и Црна Гора за иницирање регионални проекти за промовирање и поддршка на туризмот, дигитализација на заедниците и регионите, енергетска ефикасност и одржлив развој.
На настанот се очекува да присуствуваат претставници на Министерството за инфраструктура и енергетика на Албанија, Министерство за локална самоуправа на Македонија и Министерство за одржлив развој и туризам на Црна Гора.

Агенда на настанот на линк http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/EUREMnext%20Invitation.pdf

Програма на делегацијата на Комората на линк http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC...