Лидерски Организации

СЕСИЈА ЛИДЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

понеделник: 17.30 - 19.30, 8 и 15 Април 2019 год.

Сите менаџери не се лидери и сите лидери не се менаџери. Менаџментот значи ефикасно реализирање на работата со управување на луѓето. Лидерството е вештина на инспирирање и мотивирање на луѓето да ја реализираат ефикасно нивната работа.

Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска, доктор на науки, експерт за јавни политики и комуникации, е инструктор на семинарот „Лидерски потенцијали и вештини„ - отворена група која се реализира со сесии (секој понеделник) од 17.30 - 19.30 часот, во Скопје.
Програмата може да се реализира и како интерна обука - се реализира како еднодневна (сабота) тим билдинг програма или менторска програма со 3 сесии од 120 мин. во попладневни термини по договор. Програма на линкот: https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

Семинарот можат да ја следат претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија, претставници на корпоративниот менаџмент, извршниот менаџмент и раководители на тимови на компании, јавни установи, финансиски и други видови организации но и приватни лица.