ДОБРЕДОЈДЕ за нови членови во Комората

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со Standard или PREMIUM членството можете да искористите попуст за пријави во текот на Октомври и Ноември 2018 год. за настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис. Попусти во октомври и ноември 10-20% - погледнете на линк >>> http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE...