ДОБРЕДОЈДЕ за нови членови во Комората

Почитувани,

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со Standard или PREMIUM членството можете да искористите попуст за пријави во текот на Ноември и Декември 2018 год. за настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1. Обука за Европски Енергетски Менаџер EUREM 2018 -10% попуст за PREMIUM членките во Комората на Мал Бизнис.
- пријавување до 10 декември 2018
- пријава на линк: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/prijava%20za%20EUREM%20obuka%...

http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B...

2. Обука за Практично Сметководство
(комплетна обука 60 часа) - од 12 декември 2018
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8...

- Standard и PREMIUM членки 20% попуст

3. Финансиски извештаи во Excel
- од 5 декември 2018
https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

- Standard и PREMIUM членки 20% попуст

4. Деловна организација и финансии
- од 10 декември 2018
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B...

- Standard и PREMIUM членки 20% попуст

5. Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање
- од 6 декември 2018
http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...

- Standard и PREMIUM членки 20% попуст

6. Лидерски потенцијали и вештини
- од 11 декември 2018
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

- Standard и PREMIUM членки 20% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk