Бизнис Форум: ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ И МОЖНОСТИ ВО СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО МАКЕДОНИЈА, Скопје 12 јуни 2018

ИЧЕ Агенцијата за промоција и интернационализација на италијанските компании во странтсво при Амбасадата на Италија во Скопје организира италијанско - македонски Бизнис Форум на тема ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ И МОЖНОСТИ ВО СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО МАКЕДОНИЈА, кој ќе се одржи во Скопје, на 12 јуни 2018 во хотелот Мериот.

Делегација на Комората на Мал Бизнис активно ќе учествува на Форумот и планираните B2B состаноци. Програмата на Форумот на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Draft%20programme%20Business%... Повикот за учество е даден а линкот http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC...