Private investment vs green subsidies for energy transition and digitalization

EUREM MK и Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис на 28 Октомври 2020 г. од 17.30-19.30 часот реализираше on-line предавање „Потенцијал за приватни инвестиции наспроти зелени субвенции за енергетската транзиција и дигитализација„ и Think tank дискусија на тема „Twin Green & Digital Transition„ .

Dr. Vincent Berrutto, Head of Energy Unit, The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Brussels, Belgium ги презентира своите видувања за капацитетите на EUREM мрежата на линкот https://www.youtube.com/watch?v=yF0U7AiZuV8&t=2s

Програма:
1 дел. Инвестициски план за Западен Балкан и IPA III - капацитети во МК за изработка на конкурентни проекти
2 дел. European Green Deal

За актуелните активности на ЕУ Комисија за операционализирање на European Green Deal и Green Agenda за Западен Балкан прочитајте анализа на politico.eu за 7 прашања поставени кон Г-н Frans Timmermans - Извршен Потпретседател на Европската Комисија за Green Deal - на линкот https://www.politico.eu/article/what-is-the-green-deal/

Основни прашања и одговори поврзани со Економскиот и Инвестициски план за Западен Балкан на линкот https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1819

Накратко за плановите на ЕУ Делегација во Скопје за Green Deal и IPA III на линкот https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

Заклучоците од дискусијата се дадени на линкот https://www.youtube.com/watch?v=TqR8xHa-FC8 , а комплетната дискусија е достапна за членките на Комората.