On-line дебата - „Green Agenda and Sustainable Connectivity„ - 12 Ноември 2020 г.

На настанот ќе се презентира анализата и предлог проектни активности на Комората на мал бизнис по годишниот извештај на ЕУ Комисија
видео на линкот >>> https://www.youtube.com/watch?v=_U-Ya-3QKAQ

Г-ѓа Емилија Софеска, Change Leadership Group ќе одржи воведен збор на тема „Разбирање на живеење во градот преку паметни решенија и урбанистичко планирање„.
видео на линкот >>> https://youtu.be/XePNptuUUXM

Програмата ќе се реализира on-line преку Skype. Ги молиме заинтересираните за учество навремено да го да го потврдат членството во Комората и да го испратат својот Skype account за да може да бидат вклучени во групата.

Програма:

1 дел. Making cities more liveable
- BMS, дигитализација на резиденцијални, деловни објекти, хотели
-дигитализација на туризам, јавен транспорт, паркинг .. private investment vs public partnership
2 дел. Анализа и предлог проектни активности на Комората на мал бизнис по годишниот извештај на Европска Комисија

Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис ги повикува членовите на Комората за учество на on-line дебата - Green Agenda and Sustainable Connectivity во четврток 12 Ноември 2020 г. од 17.30 - 19.30 часот