Green MiCred Pathways Project Sofia meeting

Претставници на Комората на Мал Бизнис на 6 и 7 Февруари 2024 во Хотел Будимпешта во Софија учествуваа на третиот проектен состанок на проектот Green MICRED Pathways.

Комората н Мал Бизнис е партнер во проектот Green MICRED Pathways Project на Erasmus + програмата кој се реализира со конзорциум од 16 партнери од Македонија, Ирска, Шведска, Бугарија, Латвија, Холандија и Шпанија.

Проектот Green MICRED Pathwaysсе обидува да обезбеди рамка за микро-акредитивни зелени вештини обезбедени од експерти од индустријата, образованието и обуката, што може да им олесни на возрасните да се оспособат/надградат во рамките на парадигмата за доживотно учење за да ги подобрат можностите за вработување. Проектот придонесува за развој на флексибилен и инклузивен пристап за учење и настава за поддршка на возрасните ученици со ниско ниво на вештини да стекнат релевантни вештини за работа за да овозможат активно учество во зелената економија.

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

тел. +389 2 244 8077,
+ 389 70 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk