Energy Cooperatives Study Visit - Freiburg 04. - 07.03.2024

Група од членови на Македонската мрежа на енергетски задруги од 4 до 7 Март 2024 учествуваат на студиска посета во Фрајбург , Германија.

Посетата е организирана во рамки на проектот „Nostra Nova Domus“ реализиран од Solare Zukunft организацијата од Фрајбург и Институтот за развој на заедниците (ИРЗ) од Тетово , а поддржано од German Foundation for Environmental Protection (DBU) .

Комората на мал бизнис е еден од сонивачите на Македонската мрежа на енергетски задруги , воедно и членки на Комората се енергетски задруги и членки на мрежата. Енергетските задруги и Зелените задруги се поддржани од Eco-En Code програмата и се инструмент за воспоставување континуирана соработка помеѓу компаниите и локалната заедница за заедничко практикување на зелени општествено одговорни практики и проекти за бенефит на граѓаните и компаниите, но и за придржување на компаниите кон обврските кои произлегуваат од новиот европски стандард ESRS.

Повеќе информации за обврските од новиот стандард ESRS за известување на ESG (Environmental, Social, Governemnt) практиките во компаниите и организациите погледајте на видеото https://youtu.be/ItUNogiiuFY

Информации за постапката за ESG верификација на компаниите со Eco-En Cert - услуга која ја нуди Комората на сите заинтересирани компании дадени се на веб сајтот: https://www.eco-encode.com/

Побарајте повеќе информации за вклучување на граѓани и компании во здружени проекти со обновливи извори на енергија преку енергетски задруги и ESG верификација на компаниите и организациите за примена на ESRS стандардот на следните контакти:

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entreprenurship Chamber - business sucess network

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 244 8077
e-mail: edwards@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk