Deutsch Technische Club деловна поддршка и B2B контакти

PREMIUM членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од Сојузна Република Германија се иницијатори и оснивачи на Германскиот Технички Клуб (ГТК). Се повикуваат компании и организации за вмрежување во Германскиот Технички Клуб (ГТК) и учество во следните настани и обуки:

12 Ноември 2020 година
On-line дебата - Green Agenda and Sustainable Connectivity

На настанот ќе се презентира анализата и предлог проектни активности на Комората на мал бизнис по годишниот извештај на ЕУ Комисија
видео на линкот >>> https://www.youtube.com/watch?v=_U-Ya-3QKAQ

Г-ѓа Емилија Софеска, Change Leadership Group ќе одржи воведен збор на тема „Разбирање на живеење во градот преку паметни решенија и урбанистичко планирање„.
видео на линкот >>> https://youtu.be/XePNptuUUXM

--------------------------------------------------------------------------

24 - 25 Ноември 2020 година

Виртуелно информативно патување - „Енергетска ефикасност во згради“

Виртуелното “патување” е организирано од страна на консултантската куќа „energiewaechter GmbH“ од Германија, во соработка со Делегацијата на германското стопанство во С. Македонија, а под покровителство на Сојузното Министерство за економија и енергетика на СР Германија.

Пријава на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/IR_MKD-RKS_Formular%20za%20pr...

Програма на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Programa_Energetska%20efikasn...

----------------------------------------------------------------------------

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2020/21
Конкурс за пријавување учество на ЕУРЕМ обуката до 16 Ноември 2020 г. - новиот циклус за 2020/21 е даден на линк http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B...

Контакти за пријавување и повеќе информации:

Deutsch Technische Club
Здружение за енергетска ефикасност EUREM MK

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

Германски Технички Клуб / Deutsch Technische Club на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/platformi/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1...

Пријава во Германски Технички Клуб на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Germanski%20Teh...