Climate Collapse - on-line предавање, (среда) 16 Септември 2020 г.

Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис ги повикува членовите на неформалната група Climate Movement за учество на on-line предавање „Климатски Колапс„ на Extinction Rebellion и Think tank дискусија на тема „Climate Change is The New Normal„ во среда 16 Септември 2020 г. од 17.30 - 19.30 часот .

Г-ѓа Jasmina Karlsson - иницијатор на групата Climate Movement ќе одржи предавање на тема „Климатски Колапс„ и за нејзиниот ангажман во активизам поврзан со климатските промени преку Extinction Rebellion, Sweden

Програма:
1 дел. Клима и екологија
2 дел. Политика и пракса
Цели:
- како можеш да придонесеш во борбата за спречување климатска катастрофа
- успорување на климатската криза и уништување на животната средина

Extinction Rebellion is a global environmental movement with the stated aim of using nonviolent civil disobedience to compel government action to avoid tipping points in the climate system, biodiversity loss, and the risk of social and ecological collapse.

Ги молиме заинтересираните за учество навремено да го испратат својот Skype account на е-mail edwards@sbch.org.mk или да испратат invitation на Skype account: Edvard Sofeski за да може да бидат вклучени во групата.

http://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group