Циркуларна Биомаса во Рурални Средини

Достапната биомаса во руралните средини овозможува нејзино искористување во циркуларни проекти за енергетска транзиција во заедниците. Општинските стратегии за намалување на загадувањето од емисиите на фосилни горива често вклучуваат зголемување на производството на обновлива енергија.

Дрвната биомаса која останува неупотребена во аграрниот сектор вклучувајќи слама, трска, лозови прачки може да се претвори во бали или пелети погодни за согорување во котли за затоплување на индивидуални или објекти на локалната самоуправа. Проектите на заедницата за социјално претприемништво, енергетски задруги или ESCO модели на партнерство со локалната самоуправа во кои достапната дрвна маса ќе се трансформира во обновлив енергетски извор се приоритетни проекти на чиста енергетска транзиција (clean energy transition) во руралните средини.

Change Leadership Group - Think Tank платформа и EUREM MK Alumni во Комората на мал бизнис се организатори на вебинарот "Топлински системи со енергија од биомаса" кој ќе се реализира на 10 јули 2021 г. од 10.00 часот.

Учество може да се пријават претставници на локалните самоуправи и нивни јавни претпријатија, претпријатија од сите сектори, мали, средни и големи претпријатија. Комплетна програма на линкот >>> http://sbch.org.mk/content/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0...

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пополнете ја пријавата дадена на линкот >>>
http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20Toplinski%20...
и испратете ја на е-маил: info@sbch.org.mk Котизацијата е воедно годишна Standard чланарина во Комората.

Ги молиме заинтересираните навремено да пријават учество и да го испратат својот Skype account за да може да бидат вклучени во групата.

е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686, (02) 244 8077.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLEAN ENERGY TRANSITION - promo videos

Are we ready to manage the energy ?
https://youtu.be/5oTHOdm6p-Y

Solar Perspectives
https://youtu.be/emvXfwEA5Iw

Companies
https://youtu.be/XvH6-0NV_5A

Sustainable & Green Buildings
https://www.youtube.com/watch?v=1qPCrg-dhOA

ZERO CARBON CITY
https://youtu.be/OXWhb4_2RXU

Circular biomass in rural areas
https://youtu.be/Tq9qO5mPNjM

ESCO SUN Social enterprise
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg