Соларни системи - ЕСКО СОНЦЕ

ESCо-SUN - модел за финансирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор.

Промоција 15 Март 2019 г. https://goo.gl/NTnY7e

Целта на настанот е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на соларни, термални,гео-термални и фотоволтаични системи за подготовката на релевантни технички проекти придружени со соодветна методологија за економска анализа на финансирањето кое е услов за пристап до државни субвенции и соодветните фондови.

ESCo-SUN - повик за соработници https://www.sbch.org.mk/povici/esco-sun-%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%...
Програма Sustainable, Green & Smart https://goo.gl/2VFJU1