Промоција на концептот ZERO Carbon City - урбани средини без негативно влијание на животната средина, 11 Ноември 2017

Приоритетни проекти за реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free). Со имплементација на концептот на зелени кровови и вертикални градини ќе се врати зеленилото оддалечено со урбаниот развој и со тоа значително ќе придонесе за прочистување на воздухот и енергетска ефикасност на системите за ладење и проветрување во објектите за живеење и работните средини.

На 11 Ноември 2017 г. со работилницата на Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК беше промовиран концептот ZERO Carbon City - урбани средини без негативно влијание на животната средина, пред заинтересираната стручна јавност, еколошки невладини организации, како и претставници на град Скопје, и градовите Битола, Кочани, Струмица,Охрид и Тетово. Работилницата се реализира по Агендата http://www.sbch.org.mk/content/zero-carbon-city-%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0... :

1. Зелена Енергија - производство на чиста енергија во урбани средини
Презентери:Марјан Ненов, Татјана Ушинова - Европски Енергетски Менаџери - ЕУРЕМ МК

2. ZERO Carbon City
Презентер:Д-р Благица Сековска - Европски Институт за енергетска ефикасност и одржлив развој

3. Управување со проекти за одржливи енергетски објекти
Презентер: М-р Митре Арсовски - Lead Trainer na ЕУРЕМ обуката во Македонија

Со гостите од градовите договорена е реализација на регионални промотивни работилници за концептот ZERO Carbon City и приоритетни проекти за реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).

Пилот проект на реализиран „одржлив енергетски објект„ погледнете на линкот https://www.seeu.edu.mk/files/cap/panel_3.pdf