ПОВИК за финансирање и учество на проекти - презентација на 7 Јули 2018 г.

Центарот за Финансирање на Комората на Мал Бизнис согласно програмата за Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти, објавува

ПОВИК за финансирање проекти по програмите:
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

1. Sustainable, Green & Smart (SGS)
2. Global Innovative Program

ПОВИК за достава на портфолио за учество на проекти
http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

За подготовка на изведбените проекти и проект менаџментот на реализацијата на проектите под надзор на странските партнерите, повикуваме изведувачи со портфолио. Ве повикуваме да ни го доставите портфолиото на вашето претпријатие поради презентација пред проектните лидери.

Premium и Standard Членки на Комората се повикани да учествуваат во подготовка и реализација на проектите кои се спроведуваат преку ЕУРЕМ МК и преку останатите групации во Комората. Презентација на ЕУРЕМ МК проекти на 7 Јули 2018 г.