НАТПРЕВАР НА ИДЕИ - Roadmap to Your Green Deal 2

GREEN ENERGY DAY 2022 - 17 December 2022
http://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2022

CATALYST Round-tables Skopje, Berlin, Graz, Lisbon, Athens - 29 November 2022
http://www.sbch.org.mk/content/catalyst-round-tables-skopje-berlin-graz-...

On-line дебатата „Roadmap to Your Green Deal 2„ е отворена за секој заинтересиран кој може да учествува со презентирање на своите предлог идеи преку видео запис.

ВИДЕО ЗАПИС

Повикуваме сите кои се во можност да подготват видео запис со свои ставови и одговори на следните три прашања:

- Кои лични вештини и организациски капацитетит се потребни за да може компаниите/институциите/организациите да решаваат еколошки проблеми во вашата заедница ?
- Како според вас би изгледало едно одржливо претпријатие/организација ?
- Со кого би склучиле Green Deal за да спречите зголемување на глобалната температура ?

Видео запис , во времетраење од max. 3 min. подгответе го во формат дефиниран со Squiz Sun платформата https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/ - инструкции за подготовка на видеото на линкот https://youtu.be/BJQopW4HV6o Видео записот преку апликациите за трансфер на големи податочни фајлови испратете ни го на e-mail info@sbch.org.mk

Сите кои ќе испратат видео запис со свои ставови и одговори на дадените прашања се воедно активни учесници на Green Energy Day 2022 дебатата на 17 Декември 2022 г.

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk