Зелен Менаџмент Систем - согласно ESG и SDG

European Green Deal воспостави критериуми за поддршка на проекти за постигнување на нула зелени емисии до 2050 година, а преку IPA III и други фондови во Македонија за ко-финансирање на проекти за воведување на Енергетски Менаџмент Системи (EnMS) во големите компании и поддршка на малите и средни претпријатија за Eco сертифицирање со воведување зелена организациска култура во компаниите.

На претстојниот семинар „Зелен Менаџмент Систем„ кој ќе се организира во Скопје на 7 Април 2023 г. од 12.00 часот ќе се презентира најзначајните критериум за поддршка на Green Deal проекти и воспоставување на зелен менаџмент и зелени бизниси - воведување на Енергетски Менаџмент Систем (EnMS) и зелено општествено сертифицирање Eco-En Cert согласно ESG сертификациска рамка.

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници од деловниот и јавниот сектор. Настанот ќе се реализира со физичко присуство. Членките на Комората со уплатена годишна чланарина за 2023 год. се ослободени од уплата на котизација за учество.

Програма и пријавување на настанот на линкот >>>
http://sbch.org.mk/content/green-management-system

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Програми за поддршка на зелени менаџмент системи:

ESG sustainable reporting - Eco-En Cert
http://sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

CATALYST PROJECT
Leading sustainable system and business transformation
https://projectcatalyst.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk