Европски Енергетски Менаџер од Јануари 2019 - European Energy Manager EUREM

Тренинг за Европски Енергетски Менаџери (EUREM) - активна настава со работилница за инжинеринг на енергетски ситеми ќе започне во Јануари 2019 год. До крајот на јуни 2019 год.ќе се реализираат 14 модули за сертифицирање на Енергетски Менаџери според програмата на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија http://www.energymanager.eu/ и согласно ЕУ директивата за енергетска ефикасност - Directive 2012/27/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027

Сертифицирани енергетски менаџери се услов и за учество на претпријатијата во проекти со компоненти на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија , а се финансирани од фондовите на ЕУ.

Програма на линкот:
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%...