Деловна делегација Тирана, Албанија 9-11 Октомври 2017

Стопанската Комора на Мал Бизнис - Групацијата Мали Хидроелектрани Западен Балкан и претставници на Германскиот партнер Majoor Energiemanagement реализира деловна посета во Албанија од 9-11 Октомври 2017 год.

Агенда на делегацијата

1. Пивара Стела , Тирана ,
- реновирање на амонијачна постројка за процесно ладење
- промовирање на проекти за енергетска ефикасност - користење на отпадна топлина од пиварата за загревање на базените во хотелскиот комплекс La Stela

2. Министерство за Урбан Развој на Албанија, Тирана
- предлог проекти за заеднички настап на регионални проекти во Западен Балкан WB6
- Трансфер на германски технологии за проектирање и изградба на мали и средни хидроцентрали
- учество на проекти поддржани од Германски Технички Клуб и Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија

3. B2B состаноци
- Пивара Тирана, Red Bull Albania - промовирање на проекти за енергетска ефикасност