Деловна делегација и студиска посета на Нинберг, Германија

Deutsch Technische Club во соработка со: Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken , Majoor Engeneering Management. Целта на деловната делегација е остварување конкретни деловни контакти и договори за деловна соработка со представници на Германското стопанство за конкретни предлог проекти и бизнис концепти.

Учесниците во делегацијата е потребно да испратат портфолио на матичното претпријатие/организација и прилог бизнис предлог (концепт), бизнис план, проектен концепт, инвестициски план/студија за соработка со Германски партнери за трговија на производи и услуги, инвестиции во производство, трансфер на технологија, заедничко вложување во проекти, компании или приватно јавно партнерство. Патувањето ќе се реализира од 26-28 јуни 2017 год.

Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, локалната самоуправа и останати организации.

Повикот е даден на линкот http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0...