Актуелни програми за поддршка - 29 Април 2023 год.

SMART & DIGITAL ENERGY
http://sbch.org.mk/content/smart-digital-energy

ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ЗА „ПАМЕТНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА„

ДИГИТАЛЕН МЕНАЏМЕНТ НА ЕНЕРГИЈА И САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

DIGITAL GREEN MARKETING & GREEN CERTIFICATION

Презентација на актуелни грантови програми за поддршка на економскиот просперитет и дигитализација во компаниите

Дознајте како да подготвите проекти за инвестирање и ко-финансирање.

Најдете соодветни партнери и ментори за проектот.

Цел на дво-дневните активности е размена на информации и примери за развивање,финансирање и имплементација на проекти за паметна дигитализација и воспоставување соработка и партнерства.

-------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВУВАЊЕ И УЧЕСНИЦИ

Smart Digitlization Cluster-от http://sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster при Комората на Мал Бизнис ги повикува компаниите за поддршка на дигитализацијата на мониторинг и управување со податоците од производство и потрошувачка на енергијата и учество на дво-дневна обука со физичко присуство и вклучена посета на индустриски објект со изведени решенија.

Тренингот ќе се реализира на 29 Април 2023 во Скопје и 18 Мај 2023 во Охрид во KOSTAL Macedonia.

Пријавување учество се врши со пополнување на пријавата дадена на линкот >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-Seminar%20Smart-Digita... која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk

На настанот се повикуваваат да се пријават сите заинтересирани компании и организации кои имплементирале или ќе инвестираат во фотоволтаици и други обновливи извори на енергија со цел подобрување на искористеноста на капацитетите со управување со енергијата за продажба и менаџирање на сопствените потреби за енергија во производните или административни објекти.

----------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМИ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ

GIZ- EU4EG програма за поддршка на start-up , мали и средни претпријатија

ФИТР - кофинансирани грантови за технолошки развој
https://fitr.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%...

РАЗВОЈНА БАНКА

- Кредитна линија за дигитализација и дигитална трансформација
https://www.mbdp.com.mk/mk/Products/KreditiranjePrekuBankiProizvod/19
- Kредитна линија за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија – Кредит за ЕЕ и ОИЕ
https://www.mbdp.com.mk/mk/Products/KreditiranjePrekuBankiProizvod/16

------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМОРА ЗА БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО - мрежа за деловен успех
Business and Entrepreneurship Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk