ADRIA FINANCE HUB - Challenge The Future - Финансирање Проекти

Adria Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти
Challenge The Future, 1 November 2019

Adria Finance HUB на 1 Ноември 2019 организира панел - "Challenge the Future" за пристап до финансии од расположливи извори на капитал, алтернативни инвеститори кои се присутни на пазарот во регионот и активни мерки за финансирање проекти.
Ве повикуваме за учество на форумот "Green Energy Day 2019" на кој ќе се презентираат програми и проекти со примена на фотоволтаици и когенеративни модули за производство на сопствена енергија Case Study проекти на ЕВН Македонија, Алкалоид АД, Витаминка АД, ЈПП општински прокети и проектно финансирање на инвестициите од наменски прилагодени финансиски продукти.

GREEN ENERGY DAY 2019
https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019

Проектни тимови соработници на Комората на Мал Бизнис изработува проектна документација преку субвенционирана постапка и донаторски шеми вмрежени во Adria Finance HUB.
На форумот ќе се презентираат активни мерки за поддршка на претпријатијата и следни чекори (методологија) за претворање на проектната идеја или концепт во физибилен проект (изработка на проектна документација)

НОВО ФИНАНСИРАЊЕ !!!
Активирајте ги вашите развојни проекти со ново финансирање >>> http://www.sbch.org.mk/novosti/green-energy-day-2019-call-projects

ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕСТВО на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20Green%20Energy%20Da...

ADRIA Finance HUB
https://www.sbch.org.mk/platformi/adria-finance-hub