„Глобална Иновативна Платформа„ - ПОВИК за пријавување предлог проекти (програми)

Со цел тестирање на проектот – „Глобална Иновативна Платформа„ Стопанската комора на мал бизнис иницира пилот-проект за прототип на финансирање развој на софтвер за Cloud computing модел на апликации наменети за пазарите на Скандинавија (е-банкарство, туризам, угостителство, менаџмент на настани и едукација) и Германија (интегрирање на процеси и автоматизација).

Објавен е повик со кој се повикуваат заинтересираните ИКТ start-up и spin-off компании да поднесат конкретни предлог проекти, бизнис концепти и IT технички решенија за Интегрирање на процеси и автоматизација и Индустриски и Услужни Мобилни Апликациии. Линк на повикот http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...

Стратешки партнери на Стопанската Комора на Мал Бизнис во проектот: Meta-Group Italy, Majoor Engineeering Management Germany, Xtrovert Media Sweden.